Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Anhörigstöd / Information om Demens

Information om Demens

Minnesstörningar kan vara vanligt inte minst när man blir äldre. Det kan vara övergående men kan också vara första steget i en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan och ingår inte i ett normalt åldrande.

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika demens sjukdomar exempelvis alzheimer demens, vaskulär demens, blanddemens, frontallobs demens och lewybody demens. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken del i hjärnan som är påverkad. Förutom minnessvårigheter kan exempelvis svårigheter att genomföra vardagliga sysslor förekomma likaså att språket, tidsuppfattningen och att orienteringsförmågan påverkas. Detta räknas som kognitiva förmågor.

För att diagnostisera en demenssjukdom eller upptäcka andra sjukdomar som påverkar minnet och de kognitiva förmågorna ska vårdcentralen kontaktas.

Eksjö kommun och Eksjö vårdcentral samarbetar i ett demensteam för den enskildes bästa.

Stöd och hjälp

Anhöriga gör ofta en ovärderlig insats för sin anhörige och för samhället och därför finns kommunalt stöd att få vid behov.

När du eller din anhörige behöver stöd och hjälp kan Eksjö kommun bistå med olika former av stöd. Det kan exempelvis vara tolv timmars kostnadsfri avlösning per månad, dagverksamhet, trygghetslarm eller stöd av hemtjänst. Kommunen erbjuder även plats på särskilda boenden.

Utbildning och träffar

Eksjö kommun erbjuder utbildning som ska vara till stöd för dig som anhörig. Det finns även en närstående grupp där vi kan dela med oss om livssituationen för personer i liknande situation. Vi anordnar caféträffar för dig som närstående till en person med demenssjukdom och kommunen har även en samtalsgrupp för de personer som drabbats av en demenssjukdom.

Kontaktuppgifter:

Jurg Gisler, demenssamordnare 
E-post: jurg.gisler@eksjo.se 
Telefon: 0381-367 02           

Annette Eriksson, anhörigsamordnare
E-post: annette.eriksson@eksjo.se 
Telefon: 0381–362 53

Biståndsenheten nås via kommunens kontaktcenter 0381–360 00

Länkar:

www.1177.se
www.demensforbundet.se
www.alzheimerforeningen.se

Senast kontrollerad: 2017-03-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies