Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Arbetsliv

Enheten för Hälsa, Integration och Arbete, HIA

HIA:s grundtanke bygger på att människor som av olika skäl har ett utanförskap, ska få möjlighet att komma in i en gemenskap och känna sig delaktiga i något sammanhang. Alla kan ta del av någon form av arbete eller sysselsättning och bidra med 100 procent av sin förmåga.

HIA har ett brett utbud av arbetsplatser med olika inriktningar. Arbetsuppgifterna ställer olika krav på kompetens och förmåga.

På ITolv-området finns Kärnhuset, Infanterigatan 4, med följande verksamheter:

 • Caféverksamhet
 • Retrobutik
 • Sorteringsavdelning
 • Träavdelning
 • Paketeringsavdelning
 • Skog och park
 • Trädgårdsgrupp
 • Maskin/mekanisk verkstad
 • Trygghetslarm
 • Vaktmästeri
 • Tvätthall för bilar
 • Tvätteri och städ
 • Hemhandling

I övrigt finns även caféverksamhet i kommunhuset samt bageri och lunchservering på Almgården.

Du som vill veta mer når enhetschef, Sophia Cantby via:
Infocenter
Telefon 0381-360 00 
E-post kommun@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2017-03-29.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies