Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Flyktingmottagning

Flyktingmottagning

Eksjö kommun har sedan många år tillbaka en positiv inställning till att ta emot människor som behöver skydd och inte längre kan vara kvar i sina hemländer. I kommunens program för integration sammanfattas intentionerna bakom denna inställning i tre begrepp:

Möjlighet - Genom att öppna gränserna för människor från andra kulturer breddas och fördjupas det egna perspektivet på verkligheten.

Skyldighet - I en värld av hot, våld och förtryck vill Eksjö kommun ta sitt ansvar för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro åt människor som tvingats lämna sina hem och sin hembygd.

Integration - Genom en ömsesidig öppenhet för varandras olika kulturer och levnadsvillkor kan invandrarna bli en del av vårt samhälle, på samma villkor, med samma möjligheter och skyldigheter som andra kommuninnevånare.

Mer information lämnas av

Eksjö kommun, Enheten för Hälsa, Integration och Arbete, HIA
Integrationshandläggare Birgitta Eek 
Telefon 0381-360 00 
E-post: integration@eksjo.se

Vux i12 
Kerstin Blomberg, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se
Mer finns att läsa på Vux i12 hemsida.

Arbetsförmedlingen Eksjö
Telefon: 0771-60 00 00
Mer att läsa om Etableringsreformen finns på Arbetsförmedlingens hemsida

Migrationsverket
Receptionen i Jönköping
Telefon: 010-485 63 22
Mer finns att läsa på Migrationsverkets hemsida.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Information finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida

Senast kontrollerad: 2017-04-06.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies