Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Förebyggande arbete

Förebyggande arbete

Ökad alkoholkonsumtion påverkar människor både direkt och indirekt. Människor blir sjukare. Fler familjer splittras. Fler barn kommer i kläm. Folk råkar ut för fler och värre olyckor. Fler tonåringar har sex mot sin vilja. Fler rattfulla kör omkring på våra vägar. Konsekvenserna av alkohol uppskattas kosta det svenska samhället 66 miljarder kronor per år.

Eksjö kommun ska till alla invånare, föreningar och organisationer tillhandahålla saklig information om alkohol och droger. Informationen ska underlätta medvetna beslut om användning av och attityd till alkohol och droger.

Det är en del av verksamhetsidén i Eksjö kommuns alkohol- och drogpolitiska program som antogs 2006.

För att kunna leva upp till verksamhetsidén krävs ett brett engagemang från alla. Det kan vara att delta i föräldravandringar, bestämma sig för att alkohol inte hör hemma i idrottssammanhang eller tänka på att inte ge bort alkohol. Att vara nykter i trafiken, respektera den som tackar nej till ett glas och inte bjuda ungdomar på alkohol, är andra viktiga insatser.

Vi tror att framgången med förebyggande arbete är att verka på bred front. Vi tror på att få igång diskussioner och på så sätt ändra attityder. Vår ambition är att få människor att själva vilja agera.

Med förebyggande arbete menas att man genom information och aktiviteter försöker öka kunskaperna hos den enskilde, så att riskerna för riskbruk, missbruk och kriminalitet minskar, och att debutåldern för alkohol och tobak bland ungdomar höjs. Syftet är alltså att förebygga eller begränsa problem som har med alkohol eller droger att göra.

Senast kontrollerad: 2016-07-14.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies