Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Funktionshinderomsorg

Funktionshinderomsorg

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagens mål

Människor med omfattande funktionsnedsättning ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra. Insatserna ska vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes självbestämmande. Grundtanken är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder.

Lagens personkrets

§ 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service till personer med

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Kallas personkrets 1.
  • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Kallas personkrets 2.
  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Kallas personkrets 3.

Intyg

Ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande ska alltid medfölja ansökan som underlag för att styrka personkretstillhörigheten.

Socialtjänstlagen (SoL)

Personer som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning och som inte tillhör personkretsen enligt LSS kan ansöka om olika former av stöd från samhället enligt Socialtjänstlagen (SoL). Se mer information under Hemtjänst

För ytterligare information och ansökan kontakta biståndsenheten via Infocenter
Telefon 0381-360 00. Telefontider vardagar 8:30-9:30. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Gäller ärendet orosanmälningar för barn och unga eller vuxna finns telefonen öppen följande tider:
Måndagar 13-16
Tisdagar 9-12
Onsdagar 13-16
Torsdagar 9-12
Fredagar 9-12

Myndighetschef
Carina Andersson
E-post: carina.andersson1@eksjo.se

LSS-samordnare
Monica Henriksson
E-post: monica.henriksson@eksjo.se

Ansvarar för personkrets 1, 2 och 3 (fysisk funktionsnedsättning)

Förste socialsekreterare
Anna-Karin Frisk
E-post: annakarinifo.frisk@eksjo.se

 

Ansvarar för personkrets 1 (autismliknande tillstånd) 3 (psykisk funktionsnedsättning)

Adress: Eksjö kommun
Sociala sektorn
575 80 Eksjö

 Länk till insatser enligt LSS

Senast kontrollerad: 2017-05-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies