Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Daglig verksamhet

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet. Det kan vara på ett dagcenter eller som utflyttad daglig verksamhet. På dagcentret kan det finnas liknande arbete som på andra arbetsplatser. Det kan finnas utrymme till exempelvis fysisk träning, kreativt skapande som att måla eller spela musik.

I Eksjö kommun finns daglig verksamhet på flera platser, se vänstermenyn under Daglig verksamhet.

 

Senast kontrollerad: 2016-11-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies