Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning som är föranledd av en skada eller sjukdom kan få hjälp och insatser av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.

Om du enligt en medicinsk bedömning är i behov av träning eller hjälpmedel i din hemmiljö är det kommunens rehabiliteringspersonal du kommer att möta.

I Eksjö kommun arbetar rehabiliteringspersonal så som arbetsterapeut, sjukgymnast och hjälpmedelstekniker.

  • Arbetsterapeutens insatser fokuserar på att du ska kunna klarar dina vardagliga aktiviteter.
  • Sjukgymnastens insatser fokuserar på dina fysiska funktioner så som rörlighet, balans, styrka med mera.

I de flesta fall kan en arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktsköterska förskriva hjälpmedel. I vissa fall krävs det kontakt med en läkare med specialistkompetens.

Ett hjälpmedel är en del av din rehabilitering. Om du har drabbats av en funktionsnedsättning finns det olika hjälpmedel som kan hjälpa till att bevara, kompensera och förbättra din förmåga. 

Kontaktuppgifter:
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.00-9.00. 
Telefon: 0381-422 45.

 

 

Senast kontrollerad: 2016-08-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies