Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

KomOmsorg

Linnean

KomOmsorg riktar sig mot vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar och med behov av stöd och service enl. LSS. KomOmsorg har varierande boendeformer med stöd av personliga assistenter. I verksamheten finns en gruppbostad och assistansboende i olika former varav ett är boende för äldre. KomOmsorg har cirka 71 anställda som stödjer ett trettiotal brukare.

KomOmsorgen har även ansvar för  personlig assistans för människor med fysiska funktionsnedsättningar. Detta är en verksamhet med ca 42 personliga assistenter som stödjer ett tiotal brukare.

Irene Lövgren, Enhetschef
Telefon: 0381-364 95
E-post: irene.lovgren@eksjo.se 

Elisabet Seveborn, Enhetschef
Telefon: 0381-362 75
E-post: elisabet.seveborn@eksjo.se

Johan Englund, Enhetschef
Telefon: 0381-421 60
E-post: johan.englund@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2017-01-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies