Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Omsorg i Centrum

Bild: Personal vid Omsorg i centrum

Omsorg i Centrum vänder sig till barn och ungdomar samt vuxna med behov av stöd och service enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

Vi har bred kompetens och kan utforma individuella helhetslösningar beträffande boende, arbete och fritid.

Omsorg i Centrum erbjuder förutom assistans i boende och arbete även fritidsverksamhet, ledsagning, ungdomsboende, specialboende, boendestöd samt Daglig verksamhet. Målet är att alla, utifrån sina egna förutsättningar, ska få ett så rikt och självständigt liv som möjligt.

Tommy Albinsson
Telefon: 0381-368 05
E-post: tommy.albinsson@eksjo.se

Typ av service: LSS

Organisationsform:  Kommunal resultatenhet Omsorg i Centrum 

 

Senast kontrollerad: 2016-04-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies