Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Personligt ombud på Höglandet

Ett språkrör för personer med psykisk funktionsnedsättning. Personligt ombud är fristående från myndigheter. Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet, där det inte krävs någon remiss.

För vem finns personligt ombud?

För dig som:

 • är över 18 år
 • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
 • har omfattande svårigheter i det dagliga livet
 • har behov av samordning av stöd, vård och service

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan vi:

 • klarlägga dina behov
 • verka för att dina rättigheter till stöd, vård och service tillgodoses
 • medverka i kontakter med myndigheter, sjukvård och övriga

Det personliga ombudet:

 • beslutar inte om stöd, vård och service
 • tar inte över myndigheternas ansvar för samordning
 • svarar inte för vård och behandling
 • ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent

Kontakta oss

Vi vill helst att du själv kontaktar oss, men det går också bra om en vän, anhörig, vårdpersonal eller någon annan hjälper dig.

Vi träffar dig där det passar dig bäst, i bostaden, hos en vän, eller på en annan plats som känns bekväm för dig. Vi kan också träffas i våra lokaler i Eksjö.

Personliga ombud
Katarina Åhström
Telefon: 076-140 23 48
E-post: personligtombud.hoglandet@rjl.se

Jan Brask
Telefon: 076-140 16 29
E-post: personligtombud.hoglandet@rjl.se

Agneta Forssell
Telefon: 076-126 76 81
E-post: personligtombud.hoglandet@rjl.se

Adress: Kaserngatan 9 B (Itolv-området), 575 35 Eksjö

Teamchef
Carolina Skärland Löfsved
Telefon: 070-379 51 89
E-post: carolina.skarland.lofsved@rjl.se

Senast kontrollerad: 2017-09-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies