Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / God man/förvaltare

God man/förvaltare

Att vara god man/förvaltare innebär att man biträder en person i ekonomiska-, rättsliga- och omvårdnadsfrågor på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd.

Som god man/förvaltare förordnas man av Tingsrätten. Överförmyndaren i kommunen har tillsyn över att uppdraget sköts.

En förteckning över tillgångar och skulder upprättas per förordnandedagen.

Årligen inlämnas en årsräkning och en redogörelse som överförmyndaren granskar. Arvodet bestäms efter den omfattning uppdraget har.

Ansökan om god man/förvaltare

Huvudmannen gör själv en ansökan.

Läkarintyg inkommer som intygar att god man behöver förordnas, på läkarintyget ska det klart framgå om huvudmannen förstår vad saken gäller eller inte. Vid anordnande av förvaltarskap krävs alltid läkarintyg.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en myndighet inom kommunen som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Hit vänder man sig också om man behöver ha ett förvaltarfrihetsbevis. Eksjö och Aneby kommun har en gemensam överförmyndarnämnd.

Blanketter

Blanketter - God man/förvaltare

Vill du göra en insats för ett barn?

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Här kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barn och anmäla ditt intresse.

Senast kontrollerad: 2017-02-28.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies