Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet

I hemsjukvården jobbar många specialistyrken som kan ge hälso- och sjukvård i hemmet. Hos oss träffar du bland annat sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De arbetar dag- och kvällstid årets alla dagar och nattetid arbetar 4 nattpatruller och en sjuksköterska. Hemsjukvården ansvarar också för bostadsanpassning.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården hjälper till man när man inte längre kan ta sig till sin läkare och vårdcentral på egen hand, eller med hjälp av andra, och samtidigt har ett vårdbehov av sjukvårdsinsatser som måste tillgodoses av legitimerad personal. Hemsjukvårdens insats varierar efter vilket behov man har.

Vill du komma i kontakt med en sjuksköterska, ring:
Telefon 0381-422 40 

Vill du komma i kontakt med en sjukgymnast/arbetsterapeut, ring:
Telefon 0381-422 45

Hälso- och sjukvårdschef
Christina Bråkenhielm-Persson
Telefon: 0381-367 47

Avgifter vid hemsjukvård:

Inskriven person i hemsjukvården betalar 300 kronor per månad.
Enstaka tillfälliga besök kostar 150 kronor per besök, max 300 kronor per månad.

Har man både hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård, får avgiften för dessa tjänster tillsammans inte överstiga 2 013 kronor per månad.

Avgiftshandläggare nås via Infocenter
Telefon 0381-360 00 

Senast kontrollerad: 2017-04-06.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies