Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Vy över Stora Torget, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Kvinnofrid

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem och ett allvarligt brott, som berör många människor och som många personalgrupper kommer i kontakt med. En övervägande del av våldet i nära relationer handlar om mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att se att detta våld inte enbart behöver vara det fysiska våldet utan en stor del av våldet kan även vara psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller ta sig utryck på andra sätt.

För att i bättre utsträckning kunna möta kvinnor som utsätts för våld, barn som upplever våld samt de män som utövar våld mot närstående kvinnor finns en samverkan mellan Eksjö kommun, Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Polisen som kan erbjuda kvinnor som utsätts för våld och barn som upplever våld den professionella hjälp som behövs.

Viktiga kontakter:

Eksjö kommun, dagtid 0381-360 00

Brottsofferjouren, telefon: 0381-138 55

Polisen, akut telefon 112

Kvinnojouren Linnéorna, Eksjö
Regementsgatan 21
575 31 Eksjö
Jourtelefon: 0381-61 11 76 dygnet runt
Fax: 0381-61 11 76
E-post: linneorna05@gmail.com
Linneornas hemsida 

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Linjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Viktiga länkar:

www.polisen.se

www.kvinnofrid.se

www.unizon.se

 

Senast kontrollerad: 2015-07-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies