Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Ledning och styrning

Ledning och styrning

Styrdokument

Verksamheterna inom Socialt stöd och Omsorg styrs i första hand av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som Kommunallagen, Förvaltningslagen samt Lagen om vård av missbrukare (LVM). Lagstiftningen är statens sätt att styra verksamheten.

Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut. Till de kommunala besluten hör gemensamma riktlinjer och planer.

 

Lokala riktlinjer

application/pdf Riktlinjer ekonomiskt bistånd (535 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf - Riktlinjer ekonomiskt bistånd

application/pdf Riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet inom äldreomsorgen (502 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf - Riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet inom äldreomsorgen

application/pdf Äldrepolitiskt program 2012-2025 - Ett gott liv på äldre dar, reviderat 2017-03-23 (881 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Äldrepolitiskt program - Ett gott liv på äldre dar, reviderat 2017-03-23

application/pdf Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning (463 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning

application/pdf Riktlinje - För bidrag till brukarorganisationer och intresseföreningar inom social verksamhet (81 kB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2017-08-09.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies