Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kvalitetsledningssystem i Eksjö kommun

Varje dag arbetar omvårdare, sjuksköterskor, administratörer och många andra yrkesgrupper för att erbjuda god service till kommunens invånare. För att säkerställa att vi gör rätt saker är det viktigt att känna till den lagstiftning kommunen har skyldighet att efterfölja, och klargöra lokala politiska mål. När målbilden är tydlig påbörjas arbetet med att utforma lämpliga arbetssätt för att uppnå målen. Ett kvalitetsledningssystems främsta uppgift är att se till så att ”rätt personer gör rätt saker på rätt sätt”. Med hjälp av ett gemensamt styrdokument som tydliggör verksamhetens mål, arbetssätt och ansvarsfördelning kan alla som söker stöd från kommunen erbjudas likvärdig service av hög kvalité.

Att lära av erfarenhet

För att förbättringsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt och professionellt sätt innehåller ledningssystemet rutiner för att kontinuerligt utvärdera hur varje verksamhet fungerar. Brukarens åsikt är viktig i syfte att ringa in utvecklingsområden, och de synpunkter som inkommer ska ligga till grund för kvalitet- och utvecklingsarbetet i kommunen.

Nedanstående modell visar hur ett Ledningssystem fungerar:

Har du frågor om ledningssystemet eller annat pågående kvalitetsarbete i den Sociala sektorn?

Kontakta:

Carola Walfridson
Chef kvalitet och utvecklingsenheten
Telefon: 0381-364 74
E-post: carola.walfridsson@eksjo.se

Gunilla Bergdalen
Utvecklingsledare
Telefon:0381-366 40
E-post: gunilla.bergdalen@eksjo.se 

Bild: Modell över ett kvalitetsledningssystem

Synpunkter eller förbättringsförslag

Har du synpunkter på hur vi kan förbättra vård- och omsorgsarbetet i Eksjö kommun?
Lämna dina synpunkter här.

Har du konkreta förbättringsförslag?

Lämna ett medborgarförslag här.

Senast kontrollerad: 2017-11-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies