Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Nationell brukarundersökning inom individ och familjeomsorgen

Eksjö kommun deltar i den nationella brukarundersökning inom individ och familjeomsorgen som genomförs hösten 2017. Enkäter kommer att delas ut till brukare under perioden 1-30 september.

Undersökningen riktar sig till personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgens olika områden:

  • Social barn- och ungdomsvård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård

Brukarundersökningen omfattar fem kvalitetsområden:

  • Information
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Förändring
  • Tillgänglighet

Enkäterna besvaras anonymt och det är kvalitet- och utvecklingsenheten som sammanställer resultatet och skickar det vidare till Sveriges kommuner och Landsting för bearbetning. Ett resultat kommer sedan därifrån i mitten av januari 2018. Det resultatet redovisas på kommunens hemsida och i väntrummet på biståndsenheten. Resultatet ska sedan analyseras av verksamheten och användas i förbättringsarbete.

Mer information lämnas av:

Kvalitet- och utvecklingschef Carola Walfridson
Telefon 0381-364 74
E-post: carola.walfridsson@eksjo.se

Utvecklingsledare Gunilla Bergdalen
Telefon 0381-366 40
E-post: gunilla.bergdalen@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2017-08-15.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies