Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Missbruk & Beroende

Missbruk & Beroende

Biståndsenheten arbetar med att stödja och hjälpa vuxna med missbruksproblem. Den huvudsakliga uppgiften är att utreda behov av stöd och behandling för missbruksproblematiken.

I första hand ska stöd och behandling ges i den enskildes hemmiljö, men även vård på behandlingshem, i hem för vård och boende eller i familjehem. 

När du kommer till biståndsenheten träffar du en socialsekreterare. Socialsekreteraren arbetar under sekretess och får endast ta kontakt med andra myndigheter eller anhöriga om du givit ditt samtycke till det. Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Du är alltid delaktig i din utredning och du sätter upp dina mål som du vill uppnå.

På begäran från Transportstyrelsen utförs körkortsutredningar rörande vuxna.

Biståndsenheten tar emot din ansökan eller anmälan, om du känner oro för någon person.

Myndighetschef och handläggare nås via Infocenter
Telefon 0381-360 00

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar kl. 8:30 - 9:30. Detta gäller alla handläggare. Vi ser gärna att ni ringer/kontaktar oss denna tid. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Gäller ärendet orosanmälningar för barn och unga eller vuxna finns telefonen öppen följande tider:
Måndagar 13-16
Tisdagar 9-12
Onsdagar 13-16
Torsdagar 9-12
Fredagar 9-12

Senast kontrollerad: 2017-05-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies