Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Pengar & Bidrag / Budget- och skuldrådgivning

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Går din privatekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som villl ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsytrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Mer information - se länkarna nedan.

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på dina skulder.
  • Förslag för att undvika att siutationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

Verksamheten för budget- och skuldrådgivning i Eksjö kommun bedrivs i samverkan med Tranås kommun.

Kontakt

Vill du ha kontakt med budget- och skuldrådgivare?
Kontakta:

Mats Teneryd
Telefon: 0381-360 00, Eksjö kommuns Infocenter
E-post: mats.teneryd@eksjo.se

 

Länkar

Konsumentverket www.konsumentverket.se

Kronofogden.se www.kronofogden.se

Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

Skatteverket www.skatteverket.se

CSN www.csn.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumentbankbyran.se

Senast kontrollerad: 2017-08-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies