Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Biståndsenheten arbetar med att stödja och hjälpa vuxna med psykiskt funktionsnedsättning. Den huvudsakliga uppgiften är att utreda behov av stöd och insatser för den psykiska funktionsnedsättningen.

I första hand ges stöd och behandling i den enskildes hemmiljö, som till exempel boendestöd, sysselsättning eller kontaktperson, men även vård på behandlingshem, i hem för vård eller boende eller i familjehem kan komma ifråga. 

Mer information om boendestöd

På biståndsenheten träffar du en socialsekreterare som arbetar under sekretess och som endast får ta kontakt med andra myndigheter eller anhöriga om du givit ditt samtycke till. Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Du är alltid delaktig i din utredning och du sätter upp dina mål som du vill uppnå.

Stöd och återhämtning

Återhämtning är en process, en attityd, ett sätt att leva och möta livets utmaningar. Det är inte en linjär process. I perioder är vår riktning märklig, vi misslyckas, glider tillbaka, samlar nya krafter och kommer igen. Det handlar om att återskapa integriteten, en ny omvärderad bild av sig själv och en ny mening bortom funktionshindrets begränsningar.

Mer information om vårt Stöd och återhämtningscenter

Inom stöd och återhämtning/boendestöd samt inom sysselsättning/träffpunkt finns arbetsterapeut som arbetar i tätt samarbete med övriga personalkategorier. Arbetsterapeuterna bistår med bedömningar i funktion och aktivitet. Bedömningarna används sedan som underlag för biståndsbeslut och fortsatta insatser.

Läs mer om coaching av arbetsterapeut

Kontakta Biståndsenheten om du vill göra en anmälan eller ansökan eller om du känner oro för någon annan person. . 

Du når våra handläggare och myndighetschef via
Infocenter
Telefon:0381-360 00

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar kl. 8:30 - 9:30. Detta gäller alla handläggare. Vi ser gärna att ni ringer/kontaktar oss denna tid. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Gäller ärendet orosanmälningar för barn och unga eller vuxna finns telefonen öppen följande tider:
Måndagar 13-16
Tisdagar 9-12
Onsdagar 13-16
Torsdagar 9-12
Fredagar 9-12

Senast kontrollerad: 2017-05-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies