Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Biståndsenheten arbetar med att stödja och hjälpa vuxna med psykiskt funktionsnedsättning. Den huvudsakliga uppgiften är att utreda behov av stöd och insatser för sin psykiska funktionsnedsättning.

I första hand ska stöd och behandling ges i den enskildes hemmiljö, som till exempel boendestöd, sysselsättning eller kontaktperson, men även vård på behandlingshem, i hem för vård eller boende eller i familjehem kan komma ifråga. 

När du kommer till biståndsenheten träffar du en socialsekreterare. Socialsekreteraren arbetar under sekretess och får endast ta kontakt med andra myndigheter eller anhöriga om du givit ditt samtycke till det. Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Du är alltid delaktig i din utredning och du sätter upp dina mål som du vill uppnå.

Biståndsenheten tar emot din ansökan eller anmälan, om du känner oro för någon annan person, genom kommunens kontaktcenter. 

Vid frågor kontakta:
Myndighetschefen som nås via kommunens kontaktcenter.
Telefon (kontaktcenter): 0381-360 00

Senast kontrollerad: 2016-03-21.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies