Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Myndighetsgruppen arbetar med att stödja och hjälpa vuxna med psykosocial problematik. Den huvudsakliga uppgiften är att utreda behov av och erbjuda stöd och behandling för psykiatri-problematiken, men även handläggning om ekonomiskt bistånd till psykiskt funktionshindrade.

I första hand ska stöd och behandling ges i den enskildes hemmiljö, men även vård på behandlingshem, i hem för vård och boende eller i familjehem kan komma ifråga. Enheten ansvarar vidare för ärenden rörande jourlägenheter och övergångsbostad, det vill säga boendeinsatser som i akuta lägen eller vid mer permanenta svårigheter att få bostad kan komma ifråga. På begäran från Länsstyrelsen utförs körkortsutredningar rörande vuxna. Inom Myndighetsgruppen arbetar socialsekreterare och biståndshandläggare.

 

Vid frågor kontakta enhetschef Carina Andersson
Telefon: 0381-366 28
E-post carina.andersson1@eksjo.se 

Senast kontrollerad: 2015-07-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies