Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson
Undermeny till vänster

Startsidan / Synpunkter

Synpunkter

Synpunkter via formulär eller blankett 

  • Har du förslag på hur kommunen ska bli bättre?
  • Vill du berätta om något som du tycker är bra?
  • Har du blivit dåligt bemött?
  • Tycker du att vi har gjort fel?

Vårt mål är att erbjuda service med bra kvalitet. Dina synpunkter kan hjälpa oss att förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi vill därför gärna att du skriver ned dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag.

Använd formuläret eller blanketten: 

Formulär

Till frågor- och synpunktsformuläret 

Blankett

Om du vill vara anonym använder du blanketten nedan och utesluter att fylla i personuppgifter.

application/pdf Synpunkter och förbättringsförslag (29 kB) ReadSpeaker docReader: Synpunkter och förbättringsförslag

application/msword Synpunkter och förbättringsförslag (94 kB) ReadSpeaker docReader: Blankett för att lämna synpunkter och förslag till förbättringar

 Du kan också använda blanketten för klagomål gällande utbildning, se nedan (ej anonymt). 

Vad händer sedan?

Vi vill lösa problemen där de uppstår och vill göra det så snart som möjligt. Personalen går igenom synpunkterna tillsammans. Därefter vidtas de åtgärder som är nödvändiga. Om du önskar, kontaktar vi dig inom sju arbetsdagar och berättar hur vi följer upp dina synpunkter.

Klagomål gällande utbildning

Information om Eksjö kommuns rutiner för klagomålshantering enligt skollagen, samt blankett för klagomål gällande utbildning

Klagomål gällande miljö och livsmedel

Miljöenheten handlägger klagomål utifrån miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Klagomålen kan vara allt från störande industriverksamhet, vedeldning, brister i bostaden, störande ljud till misstänkt matförgiftning och så vidare.
Läs mer om klagomålshanteringen om miljö och livsmedel, samt blankett.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Eksjö kommun kan själv initiera ärenden i kommunfullmäktige – medborgarförslag. Mer information om medborgarförslag.

Överklaga beslut

Som kommuninvånare har du rätt att överklaga ett kommunalt beslut som du inte är nöjd med. Det finns två typer av överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Alla överklaganden måste vara skriftliga. Mer information om att överklaga beslut.

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies