Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Ungdomssida / Kunskap om unga - LUPP

Kunskap om unga - LUPP

Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga.

Frågorna i enkäten handlar om allt från synen på inflytande och demokrati i kommunen till hur unga ser på arbetsmarknaden och hur de tänker kring sitt boende i framtiden. Svaren kan användas som underlag för att utveckla kommunens verksamhet och förbättra ungas villkor.

LUPP - Lokal uppföljning Ungdomspolitik

Lupp är en webbaserad enkät som erbjuds via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och har följande syfte;

Syftet med Lupp är att beskriva och analysera ungdomars upplevelser, tankar, funderingar och syn på deras levnadssituation och samhälle de lever i.

 

Sedan Lupp-verktyget togs fram 2003 har mer än hälften av landets 290 kommuner genomfört enkäten.

Lupp behandlar följande områden:

Fritid - Skola - Politik, samhälle och inflytande - Trygghet - Hälsa  - Arbete - Framtid

Lupp-resultatet kan sedan användas av politiker, tjänstemän, skolor och andra som är intresserade av hur unga ser på sin livssituation.  Resultatet kan vara vägledande när kommuner tar fram verksamhets- och handlingsplaner.

I Eksjö kommun görs den i samarbete med Kalmars Regionförbund och 10 kommuner i Kalmar län.

 

Eksjö kommuns samtliga 8:or och andraårselever på gymnasiet svarade på enkäten under oktober månad 2015.

Resultatet från enkäten 2015 i helhet

98 procent av eleverna i åttan svarade på enkäten. 84 procent i tvåan på gymnasiet besvarade enkäten.

Analys och rapport av resultatet från enkäten sker i samarbete med Linnéuniversitetet

application/pdf Lupp - Ungas livssituation i Eksjö kommun 2015 (1 MB) ReadSpeaker docReader: Lupp-rapport om Ungas livssituation i Eksjö kommun 2015

 

Tips! Rapporten är indelad i två delar, en rapport för ungdomar i årskurs 8 och en rapport för ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet. Efter följande områden  Fritid - Skola - Politik och samhälle - Trygghet - Hälsa - Arbete - Framtid finns en sammanfattning för årskurs 8 respektive år 2 på gymnasiet.

Senast kontrollerad: 2016-08-16.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies