Logotyp Eksjö kommun

Parkering

I Eksjö kommun finns det cirka 900 allmänna parkeringsplatser som är avgiftsfria! Kartor över parkeringsplatser i Eksjö och information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, laddplatser för elbilar, nyttokort och övergivna fordon hittar du på denna sida.

 

Inom parkeringsförbudsområdet i Eksjö (väg 40 – Regementsgatan – Grenadjärgatan – Eksjöån) får du bara parkera på markerade parkeringsplatser.

Parkeringsplatser i Eksjö

Kartor över allmänna parkeringsplatser i Eksjö:

Eksjö kommun sköter parkeringsövervakningen med egen personal. Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser vara felaktig ska du vända dig till polismyndigheten.

Parkeringsskiva (p-skiva)

Karta

P-skiva ska användas inom rödmarkerat område.

Bild: Inom rödmarkerat område (centrala Eksjö) ska p-skiva användas.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Laddplatser för elbilar

Det finns ett antal laddplatser i centrala Eksjö för dig som har en elbil.

Du hittar laddplatserna på Coop-parkeringen, vid Olsbergs Arena och på parkeringen vid Tullgatan i Eksjö. I dagsläget laddar du gratis på dessa platser men med en tidsbegränsning på fyra timmar.

Besökare till verksamhet i kommunens förvaltningshus i Eksjö har möjlighet att ladda elbilen på parkeringen bakom huset.

Upprättandet av laddplatserna delfinansieras genom Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

Nyttoparkering för företagare

Du som i ditt arbete kör en servicebil och tillfälligt behöver parkera nära din arbetsplats kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering (nyttokort). Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag. Mer information och ansökan om nyttokort

Generella parkeringsregler

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Övergivna fordon

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Kommunen har rätt att besluta om och flytta fordon, även så kallade fordonsvrak.

  • De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till kommunens trafikenhet.
  • Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet.
  • Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.
    Flytt av fordon, Trafikverketlänk till annan webbplats

Lag och förordning om flyttning av fordon

Mer information om flyttning av fordon kan du läsa i lagtexterna.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa falllänk till annan webbplats

Förordning (1998:198) om flyttning av fordon i vissa falllänk till annan webbplats