Logotyp Eksjö kommun

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här visas detaljplaner som har vunnit laga kraft under det senaste året i kommunen.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft får innehållet i planen genomföras.

Ingen detaljplan har vunnit laga kraft det senaste året i kommunen.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00