Logotyp Eksjö kommun

Färgsättning av hus i Eksjö kommun

Mångfalden av färger innebär en lång historia som berättar om arkitektur och samhälle i Eksjö genom tiderna. Historien är viktig att bevara och ska kunna föras vidare till kommande generationer.

Därför bör valet av nya kulörer vid ommålning av hus med kulturhistoriska värden göras på ett varsamt sätt. De kulturhistoriska värdena får inte gå förlorade på grund av oaktsamma åtgärder vid färgsättning av hus.

Färgförändringar kan påverka vår kulturmiljö på ett positivt sätt men också på ett negativt. Den positiva effekten kan nås genom medvetenhet och kunskaper.

Ändringar av kulör och material på en byggnad som är utmärkt som byggnadsminne kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ändringar av kulör och material på en byggnad som är utpekad som kulturhistoriskt intressant är bygglovspliktiga. 

Kontakt

Stadsarkitekt Lucia Botero Fridholm

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

lucia.botero@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Kontakta stadsarkitekten för mer information och rådgivning.