Logotyp Eksjö kommun

Värne familjedaghem

Värne familjedaghem är en verksamhet i hemmiljö med en liten barngrupp om cirka 4–6 barn. Verksamheten bedrivs av en förskollärare med lång erfarenhet.

Värne familjedagshems profil är utomhuspedagogik. Familjedaghemmet är ute mycket varje dag vilket ger rika tillfällen att utveckla fantasi och motorik. Skogen ligger alldeles intill och besöks så ofta det är möjligt. Miljön anpassas efter barnens intressen och behov av olika lekar. I leken tränar barnen det sociala samspelet, lär sig lösa konflikter och att samarbeta. Visionen för verksamheten
är att den ska vara rolig, trygg och lärorik, samt att alla ska bli sedda och få ett positivt bemötande.

För att barnen ska utmanas i den stora barngruppen åker familjedaghemmet på regelbundna veckoträffar till Sunnanängs förskola i Höreda.

Stängningsdagar

För att ge familjedaghemmets personal möjlighet att planera,
utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har familjedaghemmet möjlighet
att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat
sätt erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Information om
stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2019/2020
Fredag 6 september 2019
Måndag 18 november 2019
Fredag 7 februari 2020
Måndag 1 juni 2020

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.