SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Förskolan Delfinen

Besök:Stocksnäsvägen 23 D, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-364 91

E-post: barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Delfinen

Förskolan Delfinen ligger i området Stocksnäs i Eksjö tätort.

På förskolan Delfinen arbetar två förskollärare med cirka tio barn i åldern ett till fem år. Verksamheten bedrivs i en fyrarumslägenhet på Stocksnäsvägen.

Delfinen erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Fokus läggs på hur pedagoger och barn ska vara mot varandra, lek, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet. Förskolan vistas ofta ute i naturen för att göra barnen nyfikna på växter och djur. I naturen stimuleras också barnens motorik, språk och det sociala samspelet.

På Delfinen är det viktigt att barnen får vara med och bestämma i verksamheten och att ha en bra kontakt med föräldrarna. Alla femåringar träffas regelbundet för att vara med i olika aktiviteter tillsammans med jämnåriga från Eksjös fyra familjedaghem.

På Delfinen serveras näringsrik mat där all mat lagas från grunden.

Kontaktuppgifter

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2018/2019
Fredag 24 augusti 2018
Måndag 19 november 2018
Fredag 25 januari 2019
Fredag 24 maj 2019

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 16 november 2018

Förskolan Delfinen, Eksjö

Förskolan Delfinen ligger i området Stocksnäs i Eksjö tätort.

Stocksnäsvägen 23 D, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolan Delfinen

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.