Logotyp Eksjö kommun

Kvarnarps förskola

Kvarnarps förskola ligger nära skog och natur i området Kvarnarp i södra delen av Eksjö.

Kvarnarps förskola har av tre avdelningar. Spegel, Spegel och Flygande Mattan för yngre barn i åldern 1–3 år och Sim Sala Bim för de äldre barnen i åldern 3–6 år.

Förskolan samarbetar med Föreningen organisk-biologisk odling (FOBO) där barnen har sin egen odling och en fin och spännande lekmiljö. Förskolans mål är att ge barnen omsorg, trygghet och en positiv självbild. Förskolan arbetar efter mottot Jag kan-jag vill-jag vågar. Leken och det lustfyllda lärandet står i fokus i vår verksamhet.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2019/2020
Måndag 16 september 2019
Måndag 18 november 2019
Fredag 7 februari 2020
Måndag 25 maj 2020

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.