LYSSNA

Förväntningar hem och förskola

Ett bra samarbete mellan förskola och hem är viktigt. Det bygger på tillit och förtroende och att alltid ha barnens bästa i fokus. Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig av förskolan och vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavaren?

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” Läroplan för förskolan18.

Dessa förväntningar har tagits fram i samarbete med brukarråd, personal och huvudman. Syftet är att informationen ska vara ett stöd för (både) vårdnadshavare och personalen inom förskola och pedagogisk omsorg. Ett samarbete mellan förskola och hem som bygger på tillit och förtroende och alltid har barns bästa i fokus är en viktig förutsättning för att vi tillsammans ska ge barnen en riktigt bra start i livet.

Begreppet förskola omfattar även pedagogisk omsorg.

Förväntningar på förskolan

Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig från förskolan?

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Läroplan för förskolan 18, 1 kapitlet)

Vårt mål är att erbjuda alla barn en likvärdig förskola med hög kvalitet.

Förskolan erbjuds till barn i åldern 1–5 år vars vårdnadshavare:

 • arbetar eller studerar
 • är föräldraledig eller arbetssökande (15 timmar per vecka)

Vid behov av omsorg utöver arbetstid och studier kontaktas rektor.

Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds förskola till alla barn, så kallad avgiftsfri allmän förskola.

Förskolans ambition är att vårdnadshavare ska

 • uppleva ett professionellt och respektfullt bemötande från personalen
 • känna tillit till personalen
 • uppleva att deras barn känner sig tryggt på förskolan
 • uppleva att deras barns känslomässiga behov (som till exempel behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses på förskolan
 • få tydlig information om sitt barns utveckling och lärande. (exempelvis vid utvecklingssamtal)
 • få kontinuerlig information om förskolans innehåll.
 • få information om arbetet med diskriminering och kränkande behandling.

Förskolans personal vill att vårdnadshavare ska känna sig trygga med att komma till förskolan med frågor, synpunkter eller om man är missnöjd över något. Likaså om man upplever att ens barn blivit utsatt för kränkande behandling se rutin i ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”.

Inga frågor är dumma. Det är bättre att kontakta en gång för mycket än inte alls.

Vid hämtning berättar personalen om hur barnets dag har varit vad gäller aktiviteter, mat, utelek och sömn. Vill du ha ytterligare information så prata med personalen för att specificera vad ni vill ha information om.

Förväntningar på vårdnadshavare

Vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavare?

Varje barn har sin egen historia och du som vårdnadshavare känner ditt barn allra bäst. Då förskolans mål är att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov är det därför viktigt att du som förälder samtalar med personalen på förskolan om det finns något som kan vara bra för dem att veta om ditt barn för att på bästa sätt kunna möta ditt barns behov.

Schema, arbetstid, ledighet och sjukdom

Arbetstid
Tiden ditt barn är på förskolan är tiden du arbetar eller studerar. Förskolan kan begära in arbetsgivarintyg som styrker arbetstiderna och schema från skola där även tid för självstudier framgår. Träning, handling och läkarbesök räknas inte som arbetstid.

Schema i Tieto
För att man ska ha rätt till förskola bör det finnas aktuellt schema som vårdnadshavare lägger in i Tieto Education-appen. Detta för att förskolan ska kunna planera rätt bemanning och rätt antal portioner och eventuell specialkost till måltider.

Schemaändring
Schemaändring ska lämnas in så snart en ändring av arbetstiden är känd, dock senast en vecka före det ska börja gälla. Läs mer om schemaändring Länk till annan webbplats.

Ledighet och sjukdom
Det är viktigt att meddela förskolan, via appen Tieto Education, när barnet inte kommer på grund av ledighet och sjukdom. Meddela gärna också förskolan genom direktkontakt med personalen om barnet planeras att vara hemma flera dagar. I appen Tieto Education meddelar du frånvaro Länk till annan webbplats.

Restid
Tid för resa till och från arbetet räknas in i schematiden.

Rätt kontaktuppgifter

För att vårdnadshavare ska få rätt information, och om något händer barnen och vårdnadshavare behöver kontaktas, så är det viktigt att förskolan har rätt kontaktuppgifter. I Tieto Educationappen kan du ändra kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Specialkost

Eksjö kommun erbjuder specialkost till de barn som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Vårdnadshavare behöver årligen göra en ansökan om barnet ska erbjudas specialkost. Mer information om specialkost samt ansökning Länk till annan webbplats.

Hämtning och lämning

 • Vårdnadshavaren ansvarar för incheckning och utcheckning och registrerar på skärmen.
 • Vid schema exempelvis klockan 08.00–16.00 är barnet välkommet klockan 08.00 och vid klockan 16.00 har du som vårdnadshavare ansvaret.
 • Blir du försenad kontaktas förskolan.
 • Om någon annan än du som vårdnadshavare kommer och hämtar ditt barn önskar vi att du meddelar oss det då vi vill vara säkra på att vi lämnar ut ditt barn till rätt vuxen.
 • Friska barn är välkomna till förskolan.
 • När barnets allmäntillstånd, eller på grund av smittorisk, är sådant att barnet inte kan delta i förskolans ordinarie verksamhet kontaktas vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet hämtas på förskolan så snart som möjligt.

Friska barn är välkomna till förskolan

När barnets allmäntillstånd, eller på grund av smittorisk, är sådant att barnet inte kan delta i förskolans ordinarie verksamhet kontaktas vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet hämtas på förskolan så snart som möjligt.

Kläder och blöjor

Kläder som är bra att ha:

 • ombyte
 • kläder att vara ute i; regnkläder, stövlar, varma kläder
 • kläder till exempel hatt och långärmad tröja som skyddar mot solens strålar
 • barnen växer, kom ihåg att kolla storlekar då och då
 • tänk på att namna ditt barns kläder

Personalen hjälper till att påminna om kläder vid behov.
Blöjor tar vårdnadshavare med till förskolan.

Klagomål på förskolan

Om du är missnöjd över någonting i Eksjö kommuns kommunala förskolor, familjedaghem och skolor har du möjlighet att lämna ett klagomål. Läs mer om klagomål på förskola, familjedaghem och skola Länk till annan webbplats.

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Förväntningar hem och förskola, Eksjö kommun

Ett bra samarbete mellan förskola och hem är viktigt. Det bygger på tillit och förtroende och att alltid ha barnens bästa i fokus. Vad kan du som vårdnadshavare förvänta dig av förskolan och vad kan förskolan förvänta sig av vårdnadshavaren?

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.