Om förskola och familjedaghem

Förskola och familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1-5 år. I Eksjö kommun finns 17 kommunala förskolor och sju kommunala familjedaghem.

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskola eller familjedaghem under den tid du som förälder arbetar eller studerar.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds plats i förskolan eller familjedaghem under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Dessutom erbjuds förskola till alla barn det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola, samt till barn i behov av särskilt stöd.

Skillnaden mellan förskola och familjedaghem

Förskola

Förskola är en egen skolform som styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. I förskolan bedrivs undervisning och utbildning av högskoleutbildad personal. Det är i förskolan grunden för ett livslångt lärande läggs. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Läroplanen för förskolan finns att ta del av på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Familjedaghem

Familjehem är en form av pedagogisk omsorg som kan erbjudas istället för förskola och vänder sig till barn i samma åldrar.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i en särskild lokal, vilket är det alternativ som Eksjö kommun erbjuder, så kallade familjedaghem. Pedagogisk omsorg kan även vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem eller i olika flerfamiljslösningar. 

Verksamheten i familjedaghem ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader på familjedaghem jämfört med förskola och fritidshem

  • Pedagogisk omsorg styrs av skollagen. Förskolan, som är en skolform, och fritidshem styrs båda av läroplaner.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning. Det gör man inte i pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal. Det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

Förskolorna i Eksjö kommun

I Eksjö kommun finns 17 kommunala förskolor och sju kommunala familjedaghem. Förskolorna har öppet mellan klockan 06.00 och 18.00. Familjedaghemmen har öppet 06.00–17.00 För dig som arbetar på obekväma tider finns det en förskola i Eksjö tätort som har natt- och helgöppet för ditt barn. Från och med v.24 2019 har förskolan med obekväm tid stängt jämna veckor fredag klockan 18.00 till måndag 06.00.

På sommaren stänger förskolorna och familjedaghemmen under fyra veckor. De föräldrar som inte kan ta semester samtidigt, eller av andra skäl behöver omsorg för sina barn dessa veckor, hänvisas till en förskola där samordning sker.

Förskolorna och familjedaghemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet två dagar per termin för kompetensutveckling. Barnen erbjuds plats på någon annan enhet vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning sänds ut i god tid.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Allmän förskola är en frivillig och avgiftsfri pedagogisk verksamhet som omfattar 525 timmar om året och erbjuds alla 3-5-åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Den avgiftsfria allmänna förskolan är förlagd till tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.45–13.45. Undantaget är förskola eller familjedaghem som av utrymmesskäl inte har möjlighet att servera lunch. I de fallen erbjuds allmän förskola tre timmar per dag fem dagar i veckan. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsår. Om skolan har lov så har allmän förskola också lov. Undantaget är barn med särskilda behov.

Familjer som har behov av barnomsorg 15 timmar i veckan, men på andra tider än de som kommunen erbjuder avgiftsfri allmän förskola, blir avgiftsbelagda. Avgiften minskas med 30 procent under månaderna september till maj, övrig tid debiteras gällande avgiftstaxa.
Föräldralediga är hänvisade till tiderna som gäller för den avgiftsfria allmänna förskolan.

För familjer som har behov av barnomsorg mer än 15 timmar i veckan minskas barnomsorgsavgiften med 30 procent under månaderna september till maj. Övrig tid betalar du enligt avgiftstaxan.

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Verksamheten är frivillig - benämningen "allmän" syftar på att verksamheten erbjuds alla barn från tre års ålder.

Sommaromsorg

Under veckorna 28-31 samordnas verksamheterna inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola eller det fritidshem som har öppet.

Eksjö tätort, Hult, Höreda och Värne

Under vecka 28-31 har förskolehuset Galaxen sommaröppet. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.

Omsorg tillhandahålls måndag-fredag klockan 06.00-18.00. För de som har plats även på obekväm tid erbjuds omsorg även på kvällar, nätter och varannan helg.
Stängt jämna veckor fredag klockan 18.00 till måndag 06.00.

Meddelas behov efter 26 april 2019 finns ingen garanti till plats under dessa veckor.

Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund

Under vecka 28- 31 har förskolan Skogsgläntan i Hjältevad sommaröppet. De som inte kan förlägga sin semester dessa veckor erbjuds plats vid anmält behov.

Omsorg tillhandahålls måndag-fredag klockan 06.00-18.00.

Meddelas behov efter 26 april 2019 finns ingen garanti till plats under dessa veckor.

Anmäl behov av plats

Om du behöver plats under vecka 28-31 ber vi dig kontakta personalen där ditt barn är placerat.

Kontakt och telefontid

Barn- och ungdomssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

barnomsorg@eksjo.se

Barnomsorgshandläggarnas telefontid:
Måndag–torsdag klockan: 10.00-12.00 och 13.00-14.00
Fredag: klockan 10.00-12.00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2019

Om förskola och familjedaghem i Eksjö kommun

Förskola och familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1-5 år. I Eksjö kommun finns 16 kommunala förskolor och 7 kommunala familjedaghem.

Barnomsorgshandläggarnas telefontid:
Måndag–torsdag klockan: 10.00-12.00 och 13.00-14.00
Fredag: klockan 10.00-12.00

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.