Eken

Förskolan Eken ligger på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek, idrottshall och Gamla stan.

På Eken finns fyra avdelningar uppdelat på två hemvister. Gläntan för yngre barn i åldern 1-3 år och Ängen för de äldre barnen i åldern 3-5 år. På varje avdelning arbetar minst sex pedagoger.

Förskolan Eken arbetar projektinriktat, vilket innebär att verksamheten fångar upp barnens intressen. Utifrån dessa skapas miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Förskolan organiserar för ett utforskande arbete för både barn och vuxna.

Kontaktuppgifter

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2018/2019
Tisdag 18 september 2018
Måndag 19 november 2018
fredag 25 januari 2019
Onsdag 22 maj 2019

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun. 

Förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2018

Förskolan Eken, Eksjö

Förskolan Eken ligger på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek, idrottshall och Gamla stan.

Kaserngatan 32

575 80 Eksjö

Förskolan Eken

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.