SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Förskolehuset Galaxen

Besök:Karhulavägen 1C, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Galaxen

Förskolehuset Galaxen består av tre förskolor; Apollo, Orion och Jupiter, samt nattisverksamheten Månen.

Förskolehuset Galaxen ligger på Storegårdsområdet i centrala Eksjö med närhet till Prästängsskolan, ishall, idrottshallar, parkmiljöer, stadsmiljö och bibliotek.

Värdegrundsarbetet på Galaxen utgår från boken ”Att lära med hjärtat”.

Förskolorna Apollo, Orion och Jupiter tar mycket inspiration från rymden för ett utvecklingsinriktat lärande utan gränser – inget är omöjligt! Samtliga förskolor har en naturvetenskaplig profil där man jobbar i projekt. Samtliga förskolor på Galaxen använder sig också av återbruksmaterial. Återbruksmaterialet ger möjlighet att utgå från barnens egna teorier och tankar, och de får en möjlighet att tänka nytt, ställa frågor och vara nyskapande. Samtidigt bidrar verksamheterna till ett hållbart samhälle!

Förskolan Apollo

Förskolan Apollo har av tre avdelningar. Avdelningarna Solen och Satelliten för barn i åldern 1-3 år och avdelningen Stjärnan för barn i åldern 4-5 år. På Apollos torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns ett rymdgym där barnen bland annat kan klättra mot stjärnorna och ett bibliotek. Ingången till Apollo finns från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Förskolan Orion

Förskolan Orion har av tre avdelningar. Avdelningarna Nova och Luna för barn i åldern 1-3 år och avdelningen Stella för barn i åldern 4-5 år. På Orions torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns en ateljé, en scen, en spegelkubb och en rymdfärja. Ingången till Apollo finns från Karhulavägen. Parkering sker vid Olsbergs Arena.

Förskolan Jupiter

Förskolan Jupiter har av tre avdelningar. Avdelningarna Venus och Neptunus för barn i åldern 1-3 år och avdelningen Saturnus för barn i åldern 4-5 år. På Jupiters torg är en mötesplats för alla avdelningar. Ingången till Jupiter finns från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Nattis – Månen

I förskolehuset Galaxen finns Månen som är en dygnet-runt-öppen verksamhet, så kallat "nattis", för familjer som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Månen erbjuder en trygg och hemlik miljö för både förskolebarn i åldern 1-5 år och skolelever i åldern 6-13 år.

För förskolebarn i Eksjö tätort gäller placering på någon av Galaxens förskolor under både dagtid samt kvällar, nätter och helger. För skolelever är eleverna på skolans fritidshem under ordinarie fritidstid och därefter skjutsas de till Månen.

Kontaktuppgifter

Förskolan Apollos avdelningar
Solen, telefon 072-246 17 61
Stjärnan, telefon 072-248 01 45
Satelliten, telefon 072-552 23 52

Förskolan Orions avdelningar
Luna, telefon 070-542 54 93
Stella, telefon 070-003 80 46
Nova, telefon 073-086 16 57

Förskolan Jupiters avdelningar
Venus, telefon 072-524 40 69
Neptunus, telefon 072-518 78 31
Saturnus, telefon 072-524 99 80

Nattis Månen
Telefon: 0381-361 26
Sms: 073-086 20 98

Förskolechef
Anneli Ottosson
Telefon: 0381-368 39
E-post: anneli.ottosson@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2018/2019
Tisdag 18 september 2018
Fredag 19 november 2018
Fredag 25 januari 2019
Måndag 10 juni 2019

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun. 

Förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2018

Förskolehuset Galaxen

Förskolehuset Galaxen består av tre förskolor; Apollo, Orion och Jupiter, samt nattisverksamheten Månen.


Karhulavägen 1C, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolehuset Galaxen

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.