Logotyp Eksjö kommun

Socialnämnden

Socialnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Socialberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfällen. 

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • äldrevård
  • stöd och service till psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta
  • socialt stöd som avser barn och unga, ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning
  • hälso- och sjukvård
  • integration
  • bostadsanpassning

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson (M)
Förste vice ordförande: Jan Nilsson (C)
Andre vice ordförande: Kjell Axell (S)
Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till socialnämnden och socialberedningen. Det är kallelsen till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2021

10 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni
18 augusti
15 september
13 oktober
17 november
15 december