Logotyp Eksjö kommun

Råd i kommunen

Kommunens styrelser och nämnder har stöd av olika rådgivande organ. Råden fungerar som invånarnas intressebevakare. Dessa kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina olika intresseområden.

I Eksjö kommun finns flera olika intresseorgan som kommunala funktionshinderrådet, pensionärsrådet eller brukarråd. Som anhörig inom äldreomsorgen eller som vårdnadshavare till barn inom förskola och skola kan du medverka i brukarråd.

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen.

Ordförande: Anders Gustafsson
Sekreterare: Maria Axelsson

Handlingsplan

En handlingsplan om funktionshinder har antagits av kommunstyrelsen 2017.

Mötestider 2020

Mötesdag: tisdag klockan 13.30–16.00, lokal: Garvaren, andra våningen i förvaltningshuset.

4 februari 
12 maj - inställt för att minska risken för smittspridning av covid-19.
8 september - inställt för att minska risken för smittspridning av covid-19.
10 november

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2020

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2019

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2018

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2017

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns i kommunen, samt en representant från kommunstyrelsen och en från respektive nämnd.

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson.
Sekreterare: Gunilla Bergdalen.

Mötestider 2020

Mötestid: klockan 9.30–12.00

26 februari
18 maj, inställt
21 september, inställt
23 november

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2020

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

Brukarråd i förskolan, familjedaghem och skolan

Brukarråd inom socialt stöd och omsorg

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00