Logotyp Eksjö kommun

Visselblåsarfunktion

Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Eksjö kommun anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du vända dig till visselblåsarfunktionen.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missför­hållan­den som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter.

Det är möjligt att anmäla allvarliga oegentligheter muntligen, genom brev eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen som är inrättad på Höglandsförbundet. Se kontakt nedan:

Kontakt

Höglandsförbundet, visselblåsarfunktion

Erik Selander
Telefon: 0381-67 95 08

Cecilia Ragnarsson
Telefon: 0381-67 95 07

Växel 0381-67 95 00

Besök:

Infanterigatan 1 A, Itolv-området, Eksjö

Post:

Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

 

Var vänlig, kontakta inte någon i visselblåsarfunktionen med ditt ärende genom e-post. Det anses inte säkert att hantera sekretess i vårt e-postsystem.