Höglandsförbundet, Astrid Lindgrens hembygd, Digitaliseringsrådet, Emilkraften, F-samverkan, Region i Jönköpings län, Höglandets samordningförbund, Höglandets överförmyndarkansli