Logotyp Eksjö kommun

Astrid Lindgrens hembygd

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar för landsbygdsutveckling i Eksjö, Nässjö, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Vimmerby kommuner.

Stöd till landsbygdsutveckling

Via föreningen kan du få stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Kortfattat innebär metoden att projekten ska komma många till del genom aktivt nätverksarbete. Projekten ska ha en stark lokal förankring och ska ha samver­kan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

Projekten kan få 100 procent ekonomiskt stöd och ska bidra till att den lokala utvecklingsstrategin för området uppfylls. Mer om strategin och projektstöden kan du läsa om på Astrid Lindgrens hembygds webbplats: