Logotyp Eksjö kommun

Kommunens registeringslotterier

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. Ideella föreningar registrerar sina lotterier hos kommunen.

Enligt Spelinspektionenlänk till annan webbplats är ett lotteri ett spel där det är slumpen som avgör om du vinner eller inte. Enligt lotterilagen kan endast ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet få lov att sälja lotter. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registreringslotterier

Kommunalt lotteri

Om ett lotteri ska genomföras inom en kommun, ett så kallat kommunalt lotteri, så är det den aktuella kommunen som registrerar lotteriet. Det är även kommunen som ansvarar för kontrollen.

Insats och vinst

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500 kronor, år 2019). Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475]). På Statistiska centralbyråns webbplats kan du se aktuella prisbasbelopplänk till annan webbplats.

Lotterier utan registrering

Undantag från registrering kan ges enligt lotterilagen § 19 och § 20. En ideell förening behöver inte registreras för att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan registering, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinsterna är låga och att det bara går att vinna varor eller tjänster.

Lotteriredovisning