Logotyp Eksjö kommun

Lekplatser, parker, träd och skog

I Eksjö kommun finns 36 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort och 15 lekplatser i kommunens övriga tätorter. Det finns även flera parker, grönområden och skogsområden. Träd som står på kommunens mark är kommunens ansvar att sköta och ta ner vid behov.

Lekplatser

Lekplatser i Bruzaholm

 • Villaggatan
 • Vävaregatan
 • Masugnsvägen

Lekplatser i Eksjö tätort

 • Björnbärsvägen, Kaffekullen
 • Ekmans väg, Kvarnarp
 • Finlandsparken, Gamla stan
 • Fristadsvägen, Västra Brudbadet
 • Fågelsångsvägen, Grevhagen
 • Gyesjögatan, Lyckeberg
 • Hagabergsvägen, Västra Brudbadet
 • Hallonvägen, Kaffekullen
 • Hernlundsgatan, Bykvarn
 • Kullalyckevägen, Orrhaga
 • Liljeholmsvägen, Västra Brudbadet
 • Lupingatan, Kvarnarp
 • Lyckostigen, Brunnsholm, Tuvehagen
 • Löjtnantsgatan, Stensberg
 • Prästängen, Storegården
 • Rolandsdammsvägen/Pilgatan, Rolandsdamm
 • Sporrevägen/Stigbygeln, Rolandsdamm
 • Stensbergsgatan, Stensberg
 • Tärngatan/Måsgatan, Orrhaga
 • Vildparken/Bushålet, Stocksnäs (tillgänglighetsanpassad)
 • Ångsågsgatan, Talludden

Lekplatser i Hult

 • Stapelvägen

Lekplatser i Höreda

 • Vårvägen

Lekplatser i Mariannelund

 • Gärdesgatan
 • Kornbodsgatan
 • Ryttaregatan
 • Kyrkogatan
 • Mogatan
 • Parkgatan (Tennisparken)

Lekplatser i Värne

 • Granebergsvägen
 • Solbackavägen

Lekplatser i Hjältevad

 • Idrottsvägen

Lekplatser i Ingatorp

 • Esplanaden

Se karta längst ner på sidan.

Parker

I Eksjö kommun finns flera parker och grönområden för vardagsfritid och rekreation, bland annat Vildparken i Eksjölänk till annan webbplats och Herrgårdsparken i Mariannelundlänk till annan webbplats

Beskrivning av parker i Eksjö kommun finns på webbplatsen för platsen Eksjö.

Upplev Eksjö, platsen Eksjös webbplats – parkerlänk till annan webbplats

Underhåll, skötsel och felanmälan

Eksjö Energi sköter de flesta park- och grönområden i kommunen, samt renhållning och tömning av hundlatriner. Eksjö Energi ansvarar också för tillsynen av de kommunala lekplatserna. Ommålning, oljning och slipning av träredskap, samt gräsklippning och beskärning av träd och buskar, är en del av underhållsarbetet som görs.

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi via telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats

Träd på kommunens mark

Träden är en viktig del av Eksjö kommuns offentliga miljö, såväl i stadskärnan som i de stora områdena med bostadsnära skog och naturmark. Träden bär i många fall på historiska, estetiska och kulturella värden. De är en viktig del i stadsbilden och påverkar hur vi upplever staden. I enskilda fall är träd dessutom skyddade av kulturmiljölagen, detaljplaner eller annat skydd.

Anledningar till nedtagning av träd

Samhällsbyggnadssektorn vid Eksjö kommun är generellt mycket restriktiv med nedtagning av träd på kommunal mark. Flera alternativ på åtgärder måste ses över innan ett beslut tas om att ta ner ett träd. I vissa akuta fall hanteras ärendet direkt utan dröjsmål och utan samråd med samhällsbyggnadssektorn vid Eksjö kommun. Akuta fall innebär:

 • kraftigt lutande träd
 • träd som nyligen börjat luta och riskerar att falla omgående
 • nedfallna träd som är en omedelbar fara eller hinder
 • avbrutna grenar som riskerar att falla där människor eller trafik rör sig
 • tydliga skador, spjälkning eller sprickor på träden som inte kan vänta på bedömning från samhällsbyggnadssektorn.

För att anmäla akuta fall så kontaktar du Eksjö Energi via telefon 0381-19 20 99.

Övriga anledningar
Andra anledningar som inte kan anses vara akuta bedöms från fall till fall. En anmälan lämnas till samhällsbyggnadssektorn för bedömning och beslut om åtgärd. Exempel på åtgärder är:

 • beskärning eller nedtagning av träd för att förbättra trafiksäkerhet eller trygghet
 • allmänhetens önskemål om nedtagning av träd
 • träd som ingår i sammanhängande område eller bestånd
 • sjuka och försvagade träd som kräver bedömning.

Exempel på anledningar till trädfällning som inte kommer att tas hänsyn till är:

 • skuggning av sol
 • störning av elektronisk och analog utrustning
 • störande löv- eller fröfällning.

Ansökan om nedtagning av träd

Du som privatperson kan lämna in en ansökan om nedtagning eller beskärning av träd på kommunal mark. Detta görs via vår e-tjänst i Självservice.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats