Logotyp Eksjö kommun

Om Kulturskolan

Kulturskolan är en kreativ verksamhet med ett stort utbud av ämnen för barn och ungdomar. Här kan barn och ungdomar mellan 3–19 år dansa, sjunga, spela ett instrument, arbeta med film och teater.

Kultur är ett sätt att förmedla tankar, känslor och upplevelser genom toner, klanger, rörelser, ord och berättelser. Genom att stödja och bekräfta den skapande människan går det att uppmuntra den enskilda individen till att växa och utvecklas, och det är vad kulturskolans verksamhet handlar om.

Ämnen

Kulturskolan har undervisning i ämnena musik, dans, teater, sång och film, samt anordnar egna konserter och föreställningar. Förhoppningen är att barn och ungdomar ska hitta något som kan intressera just dem!

Kulturskolan samarbetar också med Eksjö Gymnasium kring Musikprofilen som vänder sig till elever som vill utveckla sitt musicerande på sitt huvud- eller biinstrument och/eller sång.

Lokaler

Undervisningen sker på Kulturskolan, Kaserngatan 16 i Eksjö. Viss undervisning i instrument, musikverkstad och instrumentverkstad kan erbjudas under skoltid på respektive elevs skola. Drama och teaterundervisning sker på Mejerigatan 1 i Eksjö.

Läsårstider

Kulturskolan följer förskoleklassens, grundskolans och gymnasiets läsårstider med lov- och studiedagar.

Undervisningsgaranti

På grund av konserter och projektarbeten måste vi ibland ställa in lektioner. Alla elever har dock rätt till minst 27 lektionstillfällen per läsår. En lektion som inte kan genomföras på grund av att eleven är frånvarande räknas inte som en inställd lektion.

Anmälan och avgifter

Om anmälan, intagningsregler, avgifter och om instrument och noter

Uppträdanden vid Kulturskolan

Kulturskolans elever deltar och uppträder i konserter, föreställningar och vid olika evenemang. Exempel på olika uppträdanden

Personal

På Kulturskolan arbetar lärare som undervisar i olika typer av instrument, sång, dans, teater och film. Personalen på kulturskolan