Logotyp Eksjö kommun

Näringslivsenheten och Eksjö.nu

Eksjö kommuns näringslivsenhet och näringslivsbolaget eksjö.nu arbetar tillsammans för att bredda och stimulera näringslivet och företagsklimatet i hela Eksjö kommun.

Vår näringslivsenhet finns för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att starta och driva företag i Eksjö kommun. Genom företagslotsning arbetar vi för att stimulera och underlätta nyetableringar och det befintliga näringslivets utveckling och expansion.

Enkelt uttryckt arbetar näringslivsenheten för alla kommunens företag och Eksjö.nu arbetar för bolagets medlemmar. Även om de har olika ansvarsområden och funktion jobbar de tätt tillsammans och i nära dialog med varandra, företagen och kommunens tjänstemän och politiker.

Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om vilka områden respektive part ansvarar för och vem du ska kontakta angående ditt ärende.

Eksjö kommuns näringslivsenhet

Eksjö kommun arbetar med och för alla företagare i Eksjö kommun.

Om du vill starta ett nytt företag eller vill etablera dig i Eksjö kommun kan du vända dig till näringslivsenheten som följer med och stöttar dig på vägen. Vi hjälper dig bland annat genom företagslotsning och vägleder dig genom det kommunala systemet. Vi förmedlar de kontakter som kan behövas inför din start eller etablering med våra andra kommunala sektorer.

Näringslivsenheten hjälper dig som företag med:

 • etablering av företag i Eksjö kommun
 • kompetensförsörjning och arbetsmarknad
 • ledig mark och lokaler
 • projekt
 • skola-näringsliv
 • starta och driva företag

Genom Science Park finns kommunens affärsutvecklare Marthina Knutsson som arbetar med affärscoaching och hjälper dig på vägen till att starta eller utveckla ditt företag.

Eksjö.nu – näringslivsbolaget

lunch

Näringslivsbolaget arbetar med och för sina företags­medlemmar.

Som medlems i Eksjö.nu får du mervärdestjänster med fokus på att förenkla, utveckla och skapa växtkraft för dig som företagare. nätverk, utbildningar och gemensam trendspaning. Bland annat genom bransch- och kompetensspecifika nätverk, utbildningar och gemensam innovations- och trendspaning.

Näringslivsbolaget ger dig som medlemsföretag tillgång till:

 • fem nätverk
 • kompetensutveckling och utbildning
 • frukostmöten och näringslivsluncher
 • näringslivsfest
 • projekt med fokus på affärsnytta och framtid
 • trendspaning
 • övriga branschnätverk.

Läs mer om eksjö.nu på deras webbplats:

eksjö.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

eksjö.nu/näringslivsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00