LYSSNA

Projekt: Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Eksjö kommun har valts ut av Familjen Kamprads stiftelse att driva ett pilotprojekt med syfte att gynna hårt drabbade entreprenörer och samtidigt öka livskvaliteten för äldre.

Projektet, som pågår fram till den 31 december 2020, kommer genom olika aktiviteter och satsningar att verka för att förbättra livskvaliteten för äldre och stödja entreprenörskapet. I nuläget efterlyses förslag på hur de ekonomiska medlen kan användas!

Bakgrund till projektet

Familjen Kamprads stiftelse har under våren beslutat att anslå tio miljoner kronor till tre olika initiativ för att förbättra livskvaliteten för äldre och stödja entreprenörskapet i Småland. Projekten har initierats med anledning av coronapandemin och dess följdeffekter.

Ett av de tre initiativen är ”Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre”.

Initiativet handlar om att gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. I en pilotomgång har Vimmerby, Växjö och Eksjö kommuner erbjudits att delta genom varsitt pilotprojekt. Målsättningen är att göra satsningar som kombinerar ändamålen livskvalitet med entreprenörskap, där äldres isolering ska minska samtidigt som hårt drabbade entreprenörer ska få en möjlighet att hålla uppe en del av sin försäljning. Eksjö kommun har fria händer att utforma innehållet i pilotprojektet, huvudsaken är att målsättningen uppnås.

Uppmaningen från Familjen Kamprads stiftelse är att stiftelsen är att vi ska hitta vårt eget sätt att uppnå målsättningen på. Exakt vilka aktiviteter som ska genomföras framgår inte. Att både gynna lokal handel och ge en guldkant till äldre, och att göra det på ett sätt som får betydande och långsiktig effekt, är en utmaning som vi tror kräver olika typer av aktiviteter.

Om projektet i Eksjö kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 att ta emot bidraget på 500 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse och att ge tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att driva projektet.

En styrgrupp har utsetts som har till uppgift att prioritera aktiviteter och insatser. I styrgruppen sitter representanter från Eksjö kommun, Eksjö Handel, Mariannelunds Företagarförening, Emilkraften, Pensionärernas riksorganisation, PRO och Sveriges pensionärsförbund, SPF.

Projektet, som pågår fram till den 31 december 2020, kommer genom olika aktiviteter och satsningar att arbeta för att uppnå målsättningen. Styrgruppen kommer att träffas med jämna mellanrum för att göra prioriteringar mellan olika aktiviteter och satsningar

Beslutade aktiviteter/satsningar

Tidning med fokus på handel, restauranger och besöksnäring

För att stödja de entreprenörer som Familjen Kamprads stiftelse särskilt vill hjälpa har näringsidkare inom handel, restaurang och besöksnäring i hela kommunen erbjudits rabatt vid annonsering av lokala produkter och tjänster i en tidning med fokus på handel och entreprenörskap. Rabatten finansieras genom medel från projektet.

Tidningen, Eksjö & co, har getts ut under flera år genom ett samarbete mellan föreningen Eksjö Handel och Eksjöbaserade reklambyrån Fem Punkter AB. Aktuellt nummer ges ut den 10 juni. I detta nummer av tidningen kommer huvuddelen av innehållet att vara speciellt inriktad mot målgruppen 70+, bland annat genom inspirerande artiklar och lokala erbjudanden.

Den beslutade satsningen fokuserar i första hand på att ge hårt drabbade entreprenörer en möjlighet att nå ut med sina budskap till en bred målgrupp, för att på så sätt hålla uppe sin försäljning. Genom tidningen kommer de lokala entreprenörernas särskilda erbjudanden, till exempel hemleveranser, att tydliggöras för målgruppen äldre vilket gör att ändamålen livskvalité med entreprenörskap också kombineras.

Avsatta medel: 100 000 kronor

Förtydligande om presentkort

Via media har det i början på april informerats om att ett presentkort hos lokala företag skulle skickas ut till alla personer över 70 år med stöd av pengar från Familjen Kamprads stiftelse. Informationen spreds innan Eksjö kommun officiellt erbjöds bidraget och innan direktiven för projektet var satta.

Enligt direktivet som Eksjö kommun har fått från Familjen Kamprads Stiftelse så ska detta projekt gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. Exakt vilka aktiviteter/satsningar som ska genomföras framgår inte.

Styrgruppen i Eksjö kommun har diskuterat förslaget om ett presentkort, men har inledningsvis bedömt att de inte anser att det är den mest effektiva åtgärden för att uppnå projektets målsättning på lång sikt. Begreppet ”guldkant i vardagen” kan också betyda olika saker för olika individer. Vi har sett att det kan finnas ett intresse för presentkort och tar till oss synpunkterna.

Styrgruppen kommer istället att hämta in synpunkter och förslag från målgruppen om vad de skulle vilja att pengarna användas till. Förhoppningen är att det kommer in många förslag på hur vi kan använda dessa pengar på bästa sätt i just vår kommun.

Lämna förslag på aktiviteter/satsningar

En utmaning i projektet är att ”guldkant i vardagen” kan betyda olika saker för olika individer. En annan utmaning är att de olika inriktningarna som finns inom handel, restaurang och besöksnäring är olika hårt drabbade. Detta gör att projektet behöver göra avvägningar för att hitta rätt aktiviteter och satsningar som kan få effekt på lång sikt.

Huvuddelen av medlen finns fortfarande kvar och styrgruppen vill gärna ha in förslag på hur dessa kan användas för att uppnå målsättningen med projektet.

Så här kan du lämna in ditt förslag:

  • Skicka ett e-postmeddelande till: kampradguldkant@eksjo.se 
  • Ring till: 0381-360 00
  • Skicka ditt förslag till: Eksjö kommun, 575 80 Eksjö. Märk kuvertet med "TUS/Kamprad Guldkant".
  • Lämna in ett skriftligt förslag, där du märker dokumentet/brevet med "TUS/Kamprad Guldkant", till något av följande:
    • Eksjö kommuns Kontaktcenter, Södra Kyrkogatan 4, Eksjö
    • Mariannelunds bibliotek/Emilkraften, Verdandigatan 5, Mariannelund

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 8 juni 2020

Projekt: Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Eksjö kommun har valts ut av Familjen Kamprads stiftelse att driva ett pilotprojekt med syfte att gynna hårt drabbade entreprenörer och samtidigt öka livskvaliteten för äldre.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.