Alkohol, tobak, läkemedel, använda kommunens mark, brandsäkerhet, miljöskydd, livsmedel, smittskydd, trafik, anmälningsplikt