Logotyp Eksjö kommun

Privat utförare av hemtjänst

Privata företag kan ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem i Eksjö kommun.

Krav som leverantören ska uppfylla


För att bli privat utförare måste du lämna in en ansökan till Eksjö kommun. Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot löpande. Eksjö kommun har vissa krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen är lika för kommunen och för privata leverantörer, så alla konkurrerar på samma villkor.

Kraven och de villkor som gäller finns i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som leverantörer av hemtjänst i Eksjö kommun.