Logotyp Eksjö kommun

Trygghetsboende

Trygghetsboende är till för dig som känner att du vill ha ett boende med möjlighet till social samvaro, gemensamma måltider och aktiviteter. Som boende på trygghetsboende kan du ansöka om insatser i hemmet, till exempel hemtjänst.

Eksjö kommun strävar efter att ha boenden i olika delar av kommunen som mot­svarar olika behov. I kommunen finns två olika typer av boenden för äldre, särskilt boende och trygghetsboende.

Trygghetsboende är till för dig som är över 65 år eller funktionshindrad, oavsett ålder, och som söker ett boende där det finns tillgång till gemensamma måltider och aktiviteter. Det kommunala bostadsbolaget Eksjöbostäder ansvarar för samtliga trygghetsboenden i kommunen.

I Eksjö kommun finns det tre trygghetsboenden:

  • Bobinen, Säterigatan 2, Mariannelund
  • Snickaren, Snickaregatan 32, Eksjö
  • Tuvan (Skogshyddan), Oxtorgsgatan 8, Eksjö

Trygghetsboenden består av lägenheter i olika storlekar. På samtliga trygghetsboen­den finns tillgång till gemensamma lokaler. Samtliga trygghetsboenden har även en restaurang där du som boende erbjuds möjlighet till gemensam lunch mot avgift. Under luncherna finns personal från Eksjö kommun på plats. Personal från Eksjö kommun besöker även de boende som har beviljade hemtjänstinsatser.

Trygghetsboenden förmedlas inte efter behov eller bedömning, utan enligt turord­ningsregler utifrån Eksjöbostäders uthyrningsregler. Reglerna anger vem som kan söka och få tillgång till en trygghetsbostad, samt hur dessa bostäder förmedlas. Sökande har rätt att ansöka om bostad på samtliga trygghetsboenden och varje ansökan hanteras var för sig.

Eksjöbostäder har ett särskilt kösystem till trygghetsboendena. Kontakta dem för mer information: Telefon: 0381-363 00
E-post: eksjobostader@eksjo.se