Logotyp Eksjö kommun

Färdmedel för personer med funktionsnedsättning

Du som har svårt att resa kollektivt på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Det finns också speciella tillstånd att söka för parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd

För att få parkera på en parkeringsplats för rörelsehindrade krävs att du har ett parkeringstillstånd. Information om ansökan och vilka regler som gäller för parkeringstillstånd.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Du ansöker, beställer och får information om hur färdtjänst fungerar hos Länstrafiken.länk till annan webbplats