Logotyp Eksjö kommun

Hemsjukvård

Du som av hälsoskäl inte kan ta dig till sjukvården kan ha rätt till hälso- och sjukvård i hemmet, så kallad hemsjukvård.

Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till vårdcentralen som Region Jönköpings länlänk till annan webbplats ansvarar för. Om du inte kan ta dig till sjukvården på egen hand, eller med hjälp av andra, kan du ha rätt till hem­sjukvård. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet, både under en kortare eller längre period. Hem­sjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar. Hemsjukvårdens insats varierar utifrån det behov du har.

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. I hemsjukvården arbetar bland annat sjuksköterskor med olika specialistkompetens, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Avgifter vid hemsjukvård

Inskriven person i hemsjukvården betalar 500 kronor per månad.
Enstaka, tillfälliga besök kostar 400 kronor per besök.
Avgiften ingår i maxtaxan som är inkomstberoende. För en brukare som både har hemtjänst och hemsjukvård får avgiften för dessa tjänster tillsammans inte överstiga 2 089 kronor per månad. (Gäller 2019)