Logotyp Eksjö kommun

Svenska för invandrare

För att kunna förstå det svenska samhället och kunna prata med andra är det viktigt att nyanlända får möjlighet att lära sig det svenska språket.

Om du har uppehållstillstånd i Sverige och har folkbokfört dig har du rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) genom Vux i12länk till annan webbplats.

Om du är asylsökande och vill lära dig svenska medan du väntar på beslut finns det många frivilligorganisationer och studieförbund som erbjuder studiecirklar i svenskalänk till annan webbplats.