Logotyp Eksjö kommun

Stöd- och återhämtningscenter för vuxna med psykisk ohälsa

Vid kommunens stöd- och återhämtningscenter finns aktiviteter och mötesplatser för dig med psykisk ohälsa. En möjlighet till strukturerad och meningsfull sysselsättning och att umgås med andra. Hit är du välkommen utan att ansöka om det och du behöver heller inget beslut från biståndsenheten.

Kommunens stöd- och återhämtningscenter ska ge dig med psykisk ohälsa stöd i din återhämtningsprocess.

Stöd- och återhämtningscenter är en mötesplats både för personer med psykisk ohälsa, närstående och personal. En trygg och positiv miljö är en förutsättning för att du ska hitta motivation och intresse för olika aktiviteter som leder till delaktighet, lärande och återhämtning.

Stöd- och återhämtningscenter består av:

  • Öppen träffpunkt.
  • Mediagruppen som jobbar med att skriva, ta fram informationsbroschyrer och andra trycksaker, fotografera och teckna på datorn.
  • Kören som är till för alla som tycker om att sjunga.
  • Utbildningar och studiecirklar.
  • Handarbets- och pysselgrupp.

Stöd- och återhämtningscenter

Stöd- och återhämtningscenter riktar sig till personer med psykisk ohälsa i Eksjö kommun. Verksamheten formas tillsammans med deltagarna och varje månad görs ett program.
Här kan du fika, umgås med andra, pyssla, spela spel, äta med mera.

Stöd- och återhämtningscenters lokal finns på Kaserngatan 16 på Itolv-området i Eksjö.

Öppettider och aktiviteter

Måndag, klockan 13.00-16.00
Tisdag, klockan 13.00-19.30
Torsdag, klockan 13.00-16.00

Aktivitet: Fika, umgås, pyssla, spela spel med mera.
Kostnad för fika: 20 kronor

Aktivitet: Mat och umgänge
Kostnad för mat: 30 kronor

Matsedel och fika

Program

Det kan bli ändringar i programmet.

Kontaktpersoner


Telefontid måndag och torsdag klockan 10.00-12.00.

Marija Stojanovic
Telefon: 0381-421 96, 072-507 87 27
E-post: marija.stojanovic@eksjo.se

Gabriella Palm
Telefon: 0381-421 21, 070-335 59 05
E-post: gabriella.palm@eksjo.se

Jennie Swenson, Peer Support
Telefon: 070-547 68 60
E-post: jennie.swenson@eksjo.se

Teatergruppen Hibernalteatern

Teatergruppen Hibernalteatern är ett samarbete mellan Stöd- och återhämtningscenter och Kulturskolan. Gruppen riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Teatergruppen träffas på onsdagar klockan 13.30–15.30 på Mejerigatan 1 i Eksjö.
Fika erbjuds till självkostnadspris vid varje tillfälle.

Kontaktperson

Kim Svensson
Telefon: 070-265 40 26
E-post: kim.svensson@eksjo.se

Naturgrupp

För dig som är intresserad av djur och natur finns nu en ny grupp.
Gruppen riktar sig till personer med psykisk ohälsa.

Är du intresserad? Hör av dig till Annica.

Kontaktperson

Annica Andersson
Telefon: 070-354 18 23
E-post: annica.andersson@eksjo.se