Utbildningsbevis, Boende i Eksjö, Särskilt stöd, Distanstudent, Likabehandlingsplan